.
1
Rank PNo Name Title Rating Score Buchholz PS
1 2 Selin, Vladimir   2294 1 0.0 1
  8 Kasatkin, Pavel   2204 1 0.0 1
  9 Vinichenko, Vladimir   2194 1 0.0 1
  11 Sadovnichuk, Sergey   2189 1 0.0 1
  13 Nikitin, Vitaly   2160 1 0.0 1
  15 Dobronravov, Oleg   2120 1 0.0 1
  17 Krivoshapko, Alexander   2105 1 0.0 1
  20 Karabut, Vladimir   2067 1 0.0 1
  21 Krivonogov, Yuri   2056 1 0.0 1
  23 Mikhailovsky, Viktor   2053 1 0.0 1
  28 Andreev, Pavel   2007 1 0.0 1
  30 Barakin, Gennady   1983 1 0.0 1
  32 Uliashev, Alexander   1930 1 0.0 1
  33 Chagasov, Oleg   1880 1 0.0 1
  37 Dobrovolsky, Gennady   0 1 0.0 1
16 1 Uliashev, Pavel   2307 0,5 0.5 0,5
  5 Gedyk, Dmitry   2248 0,5 0.5 0,5
  7 Burmakin, Evgeniy   2223 0,5 0.5 0,5
  18 Tregubov, Nikolai   2086 0,5 0.5 0,5
  22 Skokov, Boris   2055 0,5 0.5 0,5
  24 Jushchenko, Varvara   2048 0,5 0.5 0,5
  27 Tsiganov, Mikhail   2009 0,5 0.5 0,5
  36 Cherpinsky, Oleg   0 0,5 0.5 0,5
  39 Pinigin, Vladimir   0 0,5 0.5 0,5
  40 Sharov, Fedor   0 0,5 0.5 0,5
26 3 Avdeev, Alexander FM 2283 0 1.0 0
  4 Bogachkov, Igor FM 2275 0 1.0 0
  6 Pozdniakov, Vladimir   2236 0 1.0 0
  10 Shkurkin, Nikolai   2191 0 1.0 0
  12 Adamson, Konstantin   2174 0 1.0 0
  14 Adamson, Garry   2140 0 1.0 0
  16 Tolkachev, Viktor   2109 0 1.0 0
  19 Novikov, Viktor   2072 0 1.0 0
  25 Oxuzian, Samvel   2016 0 1.0 0
  26 Manchenko, Vladimir   2015 0 1.0 0
  29 Savostjanov, Igor   2005 0 1.0 0
  31 Ermoshenko, Vitaly   1956 0 1.0 0
  34 Bereziy, Petr   0 0 1.0 0
  35 Chepurko, Evgeny   0 0 1.0 0
  38 Ledovskih, Viktor   0 0 1.0 0