Второй тур не принес неожиданностей; пожалуй, можно отметить лишь очередную потерю очков мастером Владимиром Поздняковым.


Пары тура 2   - chomsk06

Стол  Белые          - Черные               Рез-ты 

----------------------------------------------------------------------- тур 2 

 1  Uliashev P     ( 1 ) - Volkov       ( 1 )  20- 8 1-0  

 2  Breit        ( 1 ) - Simonov       ( 1 )  18- 24 0-1  

 3  Sadovnichuk     ( 1 ) - Mikhailovsky    ( 1 )  15- 26 1-0  

 4  Skokov       ( 1 ) - Kasatkin      ( 1 )  10- 19 0-1  

 5  Dobronravova    ( 1 ) - Shkurkin      ( 1 )  17- 37 0-1  

 6  Strizhachenko    ( 1 ) - Oxuzian       ( 1 )  36- 29 1-0  

 7  Tregubov      ( 1 ) - Uliashev A     ( 1 )  31- 21 1-0  

 8  Potseluev      ( 1 ) - Khizhniak      ( 1 )   1- 23 0-1  

 9  Krivonogov     ( 0=) - Pozdniakov V    ( 0=)  33- 6 =-=  

 10  Adamson K      ( 0=) - Zikunov       ( 0=)  30- 32 =-=  

 11  Savostianov     ( 0=) - Nevorotov      ( 0=)   7- 9 0-1  

 12  Selin        ( 0 ) - Berezij       ( 0 )  14- 25 1-0  

 13  Nikitin       ( 0 ) - Doroshenko     ( 0 )  27- 5 1-0  

 14  Usatchev      ( 0 ) - Utyupin       ( 0 )  38- 3 =-=  

 15  Glushakov      ( 0 ) - Krivoshapko     ( 0 )  35- 22 0-1  

 16  Mankevich      ( 0 ) - Karabut       ( 0 )  13- 12 0-1  

 17  Bakal        ( 0 ) - Smirnov       ( 0 )  34- 2 1-0  

 18  Surovikin      ( 0 ) - Manchenko      ( 0 )  11- 4 0-1  

 19  Barakin       ( 0 ) - Zikunova      ( 0 )  16- 28 0-1